MARION VAN DER SCHELDE

Marion van der Schelde is beeldend kunstenaar, interieurvormgever en docent. Naast haar beelden, die regelmatig te zien zijn op verschillende exposities in binnen- en buitenland, is Marion actief als interieur- vormgever. Haar beelden en vormgeving stralen een monumentale, pure en natuurlijke kracht uit. Zowel in materiaal, vorm als kleur. Ook in haar workshops is Marion als geen ander in staat om anderen de schoonheid en puurheid van natuurlijke materialen te laten ontdekken om deze te herscheppen tot nieuwe vormen.

SPELEN MET MATERIALEN EN DANS
Vanaf haar 1e jaar stond zij elke zomer in de Dordogne te spelen met water en kiezels. Vanaf haar 4e jaar zat ze op ballet. De keuze tussen professioneel dansen of de kunst werd de academie.  Zij studeert af met autonoom ruimtelijk werk:  dansers van pure materialen , hout, ijzer, een stuk van een fietsframe door de ruimte. “Als ik reis door het leven  is er voor mij geen ontkomen aan, ik zie de aardse geleefde steen, het beroest stuk metaal, een kronkellijf van hout. In hun naaktheid tonen ze mij eeuwenlange geschiedenis dwars door culturen heen.’’
Voor Marion is de stap van beeldende verhalen naar theater een kleine stap. Met de tekst als uitgangspunt heeft zij de vrijheid om ook daar beelden te maken in de vorm van een installatie. Zo ontwierp zij meerdere decors voor zowel het professionele als het amateurtheater.  
Ook werd ze uitgenodigd om het interieurontwerp voor de renovatie van Theater Zuidplein in Rotterdam te maken. Binnen en ook buiten past ze haar eigen materialen toe: metaal, steen, gekleurd  glas, licht. Marion heeft er altijd voor gekozen om naast haar atelier een baan in de maatschappij te hebben.  Zo geeft zij al jaren les op een vmbo. En zij geeft workshops aan alle leeftijden. De wisselwerking met mensen en materialen is haar ding. 
Wat al op haar 1e  begon, het spelen in de rivier met water en kiezels, vervolgde zij na de Kunstacademie door  jarenlang  spelenderwijs autonome beelden te maken. Bewust en onbewust ging haar werk echter steeds meer de kant op van het toegepaste. De cirkel is rond: Marion speelt. Verrijkt door werkervaring en leven. En des te sterker intuïtief. Zij is terug bij haar eigen bron, de harts-tocht , de drang en het plezier om te  spelen met de geleefde materie : hout, metaal, steen. . . 
Haar niet te stoppen passie om hun kwetsbaarheid en schoonheid te tonen, de verschillende materialen te verbinden tot nieuwe wezens.  De constructie van deze verbindingen is essentieel voor haar (leven) en maakt dat de samengestelde beelden ontstaan, sterker nog kunnen ‘dansen´, vrij zijn om te bewegen in de ruimte, in het leven.

Marion van der Schelde is an artist, interior designer and a teacher. Beside her sculptures, that are often on display at a variety of different expositions in the Netherlands and other countries, Marion is active as an interior designer. Her sculptures and art radiate with a monumental, pure and natural strength. Both in material and shape as in color. This is also noticeable in her workshops. Marion is able to let others discover the beauty and purity of natural materials and she lets them reshape and re imagine them into new shapes.

PLAYING WITH MATERIALS AND DANCE.
From a very young age, Marion was playing with water and pebbles in a river in Dordogne. She has been a ballet dancer ever since she was 4 years old. When she had to choose between becoming a professional dancer and art, she choose the Art academy. She graduated with her autonomous sculptural art: pure materials like wood, iron, a piece of broken bicycle frame all placed like dancers in space. 
“Wandering through life, there is just no escaping it. I see the earthy stone, the rusted bits of metal, the twisted body of wood. They show me their centuries worth of history straight through all cultures”. For Marion there is a great connection between stories told through sculpture and theater. Using those stories she has the liberty to create
imagery though the means of installations. That is how she created set pieces for both amateur and professional theater. She was also invited to design the interior for the renovation of Theater Zuidplein in Rotterdam. She applied her own materials both on the inside as on the outside of the building: Metal, stone, colored glass and light.   
Marion chooses to have a normal job within society besides having a studio. She has been teaching at a high school for years. She hosts workshop aimed at all ages. Intercommunication between people and materials is her passion. What started at a very young age, playing in a river with water and pebbles, continued after the Art academy through years of playfully creating autonomous sculptures. Consciously andunconsciously, her work steered toward the more practical side of things. We have come full circle : Marion plays. Enriched by years of work and life experiences. With it came stronger intuition. She returned to her original source, the passion, the joy and the need to play with time-worn materials: wood, metal and stone.. 
Her unstoppable passion to reveal their vulnerability and beauty, to combine the different materials into a new being. Constructing these combinations is essential for her (life) and helps create the interwoven sculptures, to become stronger dancers, free to move though space, through life.

Terug naar boven